Fra innsiden

Slik jobber vi for å treffe den yngre målgruppen

Ida Katrine Pedersen

Hver dag når VG ut til 600.000 mellom 12 og 29 år. Men de unge er vanskelige å engasjere, og ingen sitter på nok kunnskap om hva som egentlig fenger de unge. Det ville vi gjøre noe med. 


hjemmeside-innlegg.png

Prosjekt UNG 

For å kunne nå ungt, må vi også kjenne de unge! 

Vi må vite hva de er opptatt av, hva som engasjerer og berører og hvordan de liker å få innholdet presentert. Enten det er liste-saker, video uten lyd eller lengre saker med tips og råd. 

Vi startet derfor «prosjekt UNG», som i all hovedsak skulle omhandle hva de unge faktisk anser som akseptabelt når det kommer til reklame. Vi inviterte derfor en gruppe ungdom, av forskjellig alderskull, for en prat om annonsørinnhold. 

Skeptiske til reklame 

Det ble tydelig for oss at denne målgruppen bærer preg av noe vi kaller «banner blindness». Dette er ungdommer som har blitt eksponert for såpass mye reklame, at de både bevisst og ubevisst velger bort reklame som er for pushy. 

Vi observerte ungdommene mens de scrollet seg gjennom VG-fronten, for å se hvordan de manøvrerte seg rundt våre frontinnganger. Her fant vi det første og kanskje viktigste funnet; ungdommene ser på annonsørinnhold som «akseptabel reklame». 

Funnene våre viser at ungdom har en naturlig skepsis til reklame. Derfor er det viktig at ungdommene vet at de klikker seg inn på annonsørinnhold, og at de ikke tror at det er redaksjonelt innhold. Likevel er de generelt mer åpne dersom sakene fokuserer på informasjon kontra salg. Ved å kontinuerlig optimalisere vårt innhold etter dette, kan man potensielt sett engasjere en enda større andel av våre unge lesere.


Vil ikke ha lange saker 

Vi fant også ut at de unge foretrekker korte artikler. Blir det for mye informasjon stopper ungdommene å lese etter ingressen. De henter informasjon om hva som står i artikkelen gjennom å se på bilder og lese mellomtitler. Selv om artikkelen handler om et tema som er interessant, velger de den bort hvis teksten er for lang.  

Veien videre

Resultatet av UNG-panelet vårt har vært at vi har skapt en arena hvor vi kan dele innhold, ideer og innganger, og få tilbakemeldinger fra ungdommene innen kort tid. Dette er viktig innsikt, hvor vi i mye større grad slipper å skyte i blinde.

Ønsket er å kontinuerlig ekspandere panelet slik at vi kan teste saker på by- og bygde-ungdom, med fokus på mangfold og aldersspenn. De tilbakemeldingene vi har fått på samtlige saker har vært uvurderlig, og på lang sikt er det ingen tvil om at panelet vil bli en enorm ressurs. Forhåpentligvis vil det kunne gjøre oss sikrere på at innholdet vi lager til den yngre målgruppen faktisk engasjerer.


Worship