Fra innsiden

Slik jobber vi med tech og design i VG Partnerstudio

Sandra Kovacs

I løpet av de 30 årene World Wide Web har eksistert har verden blitt gradvis mer visuell og interaktiv. I den digitale tidsalderen vi lever i har mediene i dag muligheten til å være til stede i menneskers liv til enhver tid. I VG Partnerstudio formidler vi historier som bygger bro mellom Norges befolkning og kundene våre. 


Stopmotion01-VGPS-pressentasjon_VGP1527.gif
ipad.png

Min jobb som designer er å gjøre de gode historiene brukervennlige og visuelt appellerende for VGs lesere. I dagens marked betyr det å treffe riktig målgruppe med riktig budskap. Forbrukere har et mer bevisst forhold til kommersielt innhold enn før, og blir bombardert med reklame hver eneste dag. Google vet mer om oss enn våre nærmeste (her kan du laste ned alt google vet om deg , for meg var det nær 4GB data). Poenget er at vi må huske hvor verdifulle forbrukernes meninger er, og hvor mye reklame kan påvirke deres valg i hverdagen. Derfor er vår filosofi at innholdet vi lager alltid skal levere på «What´s in it for me». Denne oppskriften gjør at vi formidler relevante budskap som har en verdi for leserne våre, og som gjør at de oppsøker innholdet vårt helt frivillig. 

Gode historien i riktig drakt 

Innholdsprodusentenes jobb er å finne ut hvordan en historie skal formidles, mens min jobb er å kle saken slik at den blir appellerende. For dersom den gode histoprien er utformet feil, eller leseren opplever dårlig brukervennlighet, vil det ha stor effekt på resultatene.

Når den gode historien, det visuelle og brukervennligheten er på plass er det neste steget engasjement. Det er helt avgjørende at vi vekker interesse og følelser hos leserne våre, for jo flere sanser som involveres, desto flere områder i hjernen aktiveres, som igjen øker sannsynligheten for at vi skaper effekt med innholdet. 

Designteamet hos oss jobber strategisk og tilpasser artiklene til kundens målsetninger. Dersom oppgaven er å øke kjennskap, bruker vi hovedsakelig levende bilder og tekst, mens om kundens KPI er konvertering jobber vi ut de beste «call to action»-løsningene. Vi jobber mye med A/B-testing for å lære mer om lesernes brukermønstre, hvilke produkter som klikker best og optimaliserer virkemidlene vi har benyttet underveis i kampanjen. Eksempler på dette er hvilken plassering av «sticky button» som funker, hvilket artikkel-oppsett som har positiv påvirkning på lesetid og klikk. 


Avhengig av godt internt samarbeid 

Amundsen-saken, hvor vi skulle fortelle historien om den kjente polfareren, er et godt eksempel på hvordan innholdsprodusentene og designteamet jobber sammen.  

Utvikler sørget for at de nye elementene blir utviklet og brukt (i dette tilfelle AR og lyd). Jeg, som designer, har ansvaret for brukervennlighet, og for å gi teksten og elementene et helhetlig uttrykk - og innholdsprodusenten skriver historien. 

Utfordring og læring går ofte hånd i hånd, og i VG Partnerstudio er det ikke uvanlig at innholdsprodusentene selv kommer opp med de geniale løsningene til sakene sine, eller at en designer skriver innhold (foreløpig bare dette ene innlegget til hjemmesiden, heldigvis). Men stort sett jobber vi mer effektivt:

Innholdsprodusenten desker saken sin i et valgt CMS, hvor de kan velge mellom forskjellige maler som er tilpasset kundens profil. Veldig enkelt fortalt: Jeg designer malene, mens utvikleren koder eventuelle skalerbare «widgeter», som gjør deskingen enklere. På den måten er vi svært involvert i den daglige driften. 

Swipe-formatet 

What´s in it for me på designspråket betyr at vi ikke skal designe kun for designets skyld. Designet skal understøtte innhold, og alltid være i kontekst. Team Tech jobber innsiktsbasert, og ved bruk av en såkalt lean modell. Et nydelig eksempel på det er swipe-formatet vi utviklet for komplett, til deres «Back to school»-kampanje. Vi fikk et tydelig brief, hvor hovedfokuset skulle ligge på  konvertering og en ung målgruppe. Vi valgte derfor å videreutviklet VGs egen redaksjonelle satsning (PEIL) med liggende målgruppe, og vi så umiddelbar effekt, og har fortsatt å utvikle formatet for andre kunder. Her er et par eksempler for Zalando og Meny

Vi jobber kontinuerlig med innovasjon, men det holder ikke at det er en nyvinning - det må også være økonomisk fornuftig og skape effekt.

Et genialt konsept er et resultat av systematisk tilnærming, kreativitet og erfaring. Det er helt nødvendig å kjenne mottakeren, systematisere kunnskapen og tilpasse budskap, innhold og form, slik at sluttproduktet oppleves nyttig og relevant.