Historien du vil fortelle - med klikkgaranti

Content+

Løsning

I mars 2017 lanserte vi produktet Content+. Innholdet vi produserer blir her distribuert gjennom annonsesystemet til Schibsted – med klikkgaranti. Vi kan treffe spesifikke målgrupper som kjønn, alder eller geografisk lokasjon, og interessemålgrupper som bilinteresserte eller barnefamilier. Med Content+ kan vi også distribuere innhold på tvers av Schibsteds kanaler for å treffe annonsørens målgruppe i den riktige konteksten. Moteinteresserte på MinMote, barnefamilier på Familieklubben og de som skal kjøpe bil på Finn.no. 

Resultat

Content+ er et veldig godt produkt og vi har mange fornøyde annonsører. De setter pris på å ha en jevn tilstedeværelse i sin målgruppe over lengre tid, som gir logoen deres god eksponering, og med klikkgaranti vet de hva de kan forvente av lesere. Innholdet vi produserer leverer gode resultater på både lesetid og klikk inn til kundens egne sider.  

Med Content+ har flere mindre annonsører muligheten til å fortelle sin historie til sin målgruppe. Effekten de opplever er også stor.

Om oppdraget

Tidlig i 2017 var det stor etterspørsel fra store og små annonsører om muligheten for å distribuere innhold på VG til spissede målgrupper. Typisk for disse annonsørene var ønsket om å være synlige over en lengre periode, behovet for å vise frem et produkt eller en tjeneste og ønske om forutsigbarhet i leveransen og investeringen. 

«Artikkelen Partnerstudio produserte for Valland Festdrakter ga 48,2% økning i trafikk til nettbutikken den uken den var aktiv på VG. Salget fra 1. januar til 15. mai har hatt en økning på 64% sammenlignet med samme periode i 2017, der content har vært en viktig del av den strategien. Vi ser fortsatt konverteringer fra saken.»

Bjørn Stian Bjoarvik, Kreativ Leder i Picapoint Studio AS

aretsbyra.png